Assassin's Creed Origins: How to Unlock the Great Sphinx Vault

Hur man låser upp det stora sfinxvalvet i Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Origins har massor av hemligheter i sitt vackert återskapade Egypten. En sådan hemlighet är en ingång till den stora sfinxen som ligger i Giza. Inträde som låter dig få några bitar av skatt, men det är bara en hemlighet som maskerar en helt större hemlighet som är undangömt i Great Sphinx-valvet.

Du kommer att märka att det finns ett stort blått rum i Sfinxen med en karta på ett bord. Den kartan markerar de allmänna platserna för alla 12 stencirklar i Assassin's Creed Origins, som råkar vara nyckeln till detta rum. Gå ut och interagera med alla 12 av dessa platser (vi har tillhandahållit en guide med mer exakta platser för var och en här) och sedan tillbaka till Sfinxen för att titta på en skärscen som avslöjar en ingång till ett stort valv med en enda Isu-mekanism inom . Du kan bara låsa upp meddelandet om du har 50 kiseldioxid men.

Kiseldioxid finns i gravar och mycket sällan på platser under vatten. Det används för att utlösa de mekanismer som finns kvar på andra liknande hemliga platser, så se till att spara allt. När du har 50 kan du låsa upp valvet och den största hemligheten i Assassin's Creed Origins som inkluderar en snygg uppsättning av futuristiska rustningar.

Det är allt du behöver veta för att komma in i Great Sphinx Vault i Assassin's Creed Origins. Kontrollera vår ständigt växande wiki för mer om spelet.