Dark Souls Remastered: Hur man sparkar

Hur man sparkar i Dark Souls Remastered

Sparken är en av de mest smickiga mekanikerna i Dark Souls Remastered, och det är verkligen olyckligt att det inte har gjorts mer tillgängligt i den här senaste hamnen. Den här mekanikern kan komma till hands när du står inför fiender som fortsätter att blockera dina attacker med deras sköld. Du kan sparka dem för att bryta deras vakt och sedan hantera massor av skador på dem. Det är också användbart när du försöker skjuta NPC: er från avsatsen utan att rita aggro (ledtråd: Lautrec).

För att sparka måste du trycka framåt på vänster pinne samtidigt som du trycker på R1. Men det här är mycket svårt att dra av, och du kommer vanligtvis bara att göra en R1-attack istället. Vi har funnit att det mest pålitliga sättet att utföra sparken är genom att trycka framåt på vänster pinne och knacka på R1 samtidigt och sedan snabbt släppa R1-knappen. Kort sagt, håll framåt på vänster pinne medan du slår på R1, och släpp sedan snabbt R1 medan du fortfarande håller framåt på vänster pinne.

Det kommer att ta lite övning innan du kan utföra det på ett tillförlitligt sätt, så försök inte attackera några NPC: er innan du har provat detta några gånger.

Se till att söka efter Twinfinite för mer information om Dark Souls Remastered.