League of Legends: Hur man lämnar en klubb

Klubbar är en ny sak som nyligen introducerades till League of Legends som ett sätt att låta människor gruppera sig. I början kanske du har gått med i någon slumpmässig grupp eller blivit inbjuden till en grupp och nu är du inte säker på hur du lämnar.

Logga in först i klienten, gå till höger hörnet och bredvid din vännerlista finns en ikon där du kan kontrollera dina klubbar och chattrum. Klicka på gruppen du vill lämna, så kommer gruppchatten att dyka upp. På chattens högra sida bläddrar du genom medlemslistan tills du hittar ditt namn. Högerklicka på ditt namn så ser du alternativet att lämna din grupp.

När du klickar på "Lämna klubb" dyker upp en liten fråga för att bekräfta ditt beslut. Klicka på "ja" och sedan är du klar, om det är din egen klubb som du har skapat och ingen annan är i den så kan du helt enkelt gå tillbaka för att skapa en annan klubb och ange samma namn, och detta kommer att sätta du i samma klubb som tidigare. Om det är en annan klubb av någon annan så blir det lite svårare eftersom du måste bjudas tillbaka till gruppen.