Persona 5: Hur man utför en galgutförande

Hur man utför en galgutförande i Persona 5

Avrättningar kan låta som om de är en del av striden i Persona 5, men det är faktiskt hur du gör nya personas eller gör dina befintliga starkare. Galgen avrättningar är särskilt användbara eftersom de låter dig stärka en Persona och ge dem en enorm mängd XP.

Det finns dock ett offer du måste göra när du utför en galgutförande. I utbyte mot att stärka en av dina personas med massor av XP måste du döda en annan för att överföra dess makt.

För att faktiskt låsa upp Gallows Execution i Persona 5, låser du upp den 5 juni naturligt när du går igenom berättelsen. Åtminstone behöver du inte oroa dig för att missa det från ett sidouppdrag eller inte ha pratat med en NPC. Gå bara till sammetrummet efter det datumet så kan du använda det.

Det är värt att notera att alla avrättningar måste utföras i sammetrummet och att du bara kan utföra en gallowsexekvering en gång per dag på grund av hur kraftfulla de är inom detta uppgraderingssystem. Med detta i åtanke, se till att du är nöjd med de personas du offrar respektive uppgraderar. Du vill inte onödigt slösa bort ditt enda galgutförande dagen innan du går in i ett palats, trots allt.

För fler tips, tricks och information om Persona 5, se till vår wiki.